Virtual Events

Neoc heeft de tijdens de corona pandemie veel ervaring opgedaan met uiteenlopende oplossingen voor het hosten van online evenementen. Van fysiek bestaande studio’s tot studio’s die speciaal voor het evenement op een locatie zijn gerealiseerd. Daarnaast is er ervaring opgedaan met het uitzenden van online evenementen op verschillende platforms.

Neoc is er van overtuigd dat digitale evenementen ook in de toekomst zullen blijven en zal deze dienst daarom actief blijven aanbieden. We begeleiden onze opdrachtgevers graag bij het realiseren van online evenementen. Samen ontwerpen we een virtuele evenementenlocatie. Alle faciliteiten kunnen naar uw eigen wensen en behoeften aangepast worden. Net als bij live evenementen streven we daarbij naar het creëren van blijvende indrukken die aansluiten bij de uitstraling van uw bedrijf.

Virtuele evenementen zijn kostenefficiënt, duurzaam en bieden een groter publieksbereik. Ten slotte zijn ze buitengewoon meetbaar. Bedrijven kunnen gemakkelijk zien welke sessies het populairst waren, hoeveel gasten er waren, waar die bezoekers wonen en nog veel meer. Vrijwel elke actie van een deelnemer kan worden gevolgd en geanalyseerd. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om de evenementstrategie te verbeteren.

 

 

 

Virtual Events

During the corona pandemic, Neoc has gained a lot of experience with various solutions for hosting online events. From physically existing studios to studios that were realized at a location especially for the event. Neoc also has gained experience in broadcasting online events to various platforms.

Neoc is convinced that online events will remain in the future and therefore will continue to offer this service actively. We’re happy to assist our clients in realizing online events. Together we design a virtual event location. All facilities can be adapted to your own wishes and needs. As with live events, we have the ambition to create lasting impressions that match the corporate identity of your company.

Virtual events are cost-efficient, sustainable and offer great audience reach. Finally, they are extremely measurable. Companies can easily see which sessions were the most popular, how many guests participated, where those attendees live, and much more. Almost all actions of the participants can be tracked and analysed. This information can then be used to improve the event strategy.